Terms and conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไข 

pokertogelmania.com ได้รับใบอนุญาต และควบคุมโดยองค์กรของประเทศฟิลิปปินส์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อดำเนินการธุรกิจให้บริการห้องโป๊กเกอร์เสมือนจริงผ่านทางอินเทอร์เน็ต ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ (“บริการ”) การใช้งานเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) และการทำธุรกรรมทั้งหมดของท่านซึ่งเกี่ยวกับบริการใดๆ(“เดิมพัน”) ข้อตกลงและเงื่อนไข กฎและข้อบังคับ และนโยบายความปลอดภัยเหล่านี้ได้รับการร่างขึ้นในภาษาอังกฤษ การแปลข้อตกลงนี้เป็นภาษาอื่นๆเพียงเพื่อให้สะดวกต่อผู้อ่านเท่านั้น หากเกิดข้อแตกต่างระหว่างต้นฉบับและเนื้อหาที่ได้รับการแปล ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักเสมอ

บทนำ

pokertogelmania.com ผู้ดำเนินการเว็บไซต์เดิมพันกีฬาและการพนันออนไลน์ เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตและควบคุมโดย Cagayan Economic Zone Authority ในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการด้านการเดิมพันทางอินเตอร์เน็ต

ผู้ที่ผูกมัดกับข้อตกลง

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างท่านและบริษัท (ในข้อตกลงนี้จะใช้การอ้างอิงว่า “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา”)

การบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ บริการ และ/หรือ เปิดบัญชีผู้ใช้กับเรา และ/หรือ วางเดิมพันกับเรา เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและ/หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการ ถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงเหล่านี้แล้ว ท่านจะได้รับการผูกมัดโดยกฎข้อบังคับและนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวบรวมมาไว้อ้างอิงในหัวข้อนี้(และการแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาได้ในภายหลัง) หากข้อตกลงนี้และเอกสารใดๆซึ่งได้รับการรวบรวมมาเพื่อใช้อ้างอิง เกิดความไม่สอดคล้องกัน ให้ยึดเอาข้อตกลงนี้เป็นหลัก
 • ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 เป็นต้นไป ซึ่งเราอาจต้องเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเป็นระยะตามสมควร รวมไปถึง (โดยไม่จำกัดเพียง) เพื่อเหตุผลด้านการโฆษณา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีใช้ ข้อแนะนำ หรือข้อเสนอแนะจากการควบคุมกฎระเบียบ หรือเพื่อเหตุผลด้านการบริการลูกค้า ข้อตกลงล่าสุดนั้นสามารถเข้าถึงได้ที่ลิงก์ ข้อตกลง ทางด้านล่างสุดของเว็บไซต์ และดังกล่าวไว้ข้างต้น คือวันที่ที่จะมีผลบังคับใช้
 • เมื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงนี้ เราจะให้แจ้งให้ทราบก่อนมีผลบังคับใช้ตามกรณีดังต่อไปนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เราอาจไม่แจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบข้อตกลงในเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้แล้ว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงใหม่นี้
 • แม้จะมีบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น คุณไม่สามารถใช้งานโป๊กเกอร์ออนไลน์ได้หากคุณมีถิ่นพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาและดินแดนภายใต้การปกครอง, ฝรั่งเศส, เบลเยี่ยม , เดนมาร์ก, เยอรมัน, อิสราเอล, สหราชอาณาจักร, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, ยูเครน, โรมาเนีย, โคลอมเบีย, ฟิลิปปินส์, เอสโตเนีย,บัลแกเรีย, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน, สิงคโปร์, ตุรกี, สเปน, โปรตุเกส, อิตาลี, สวิตเซอร์แลนด์, ไอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, และดินแดนโพ้นทะเลภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์ (ซึ่งทั้งหมดนี้คือ “เขตอำนาจศาลที่ไม่ได้รับอนุญาติ” ให้ใช้งานได้)
 • หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงอันเกี่ยวกับเงินในบัญชีผู้ใช้ของท่านในข้อที่ 7 เราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อน โดยไม่พิจารณาตามข้อ 3 ซึ่งเรามีสิทธิ์พิจารณาวิธีการแจ้งที่เหมาะสมแต่เพียงผู้เดียว และท่านต้องยืนยันว่าได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว โดยการคลิก “ตกลง” หรือ “ข้าพเจ้ายินยอม” โดยการทำเครื่องหมายถูก หรือโดยวิธีการใดๆก็ตามที่ถือว่าเป็นการรับทราบจากท่าน เมื่อท่านแสดงให้เห็นว่ารับทราบแล้ว ถือว่าท่านยอมรับและผูกมัดด้วยข้อตกลงใหม่นี้ในช่วงเวลานั้น ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้น ท่านอาจหยุดใช้บริการของเราและ/หรือปิดบัญชีของท่าน

การเปิดและดูแลรักษาบัญชีของท่าน

 • ท่านต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีกับเรา เพื่อเข้าถึงบริการรับวางเดิมพันของเรา
 • ท่านยินยอมที่จะมอบข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องให้กับเราในการลงทะเบียน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และวิธีการฝาก-ถอน/รายละเอียดของธนาคาร(ถ้ามี) ท่านต้องให้ข้อมูลตามจริงในการเปิดบัญชี หากให้ข้อมูลที่เป็นเท็จจะถือว่าท่านละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ของท่านถูกยกเลิกและเงินทั้งหมดในบัญชีจะถูกริบ ท่านยินยอมที่จะจัดหาเอกสารใดๆที่ใช้ยืนยันข้อมูลส่วนตัวเมื่อได้รับการร้องขอจากเรา ท่านมอบสิทธิ์ตามกฎหมายให้แก่เราในการพิจารณาตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก(“ข้อมูลส่วนตัว”) โดยข้อมูลส่วนตัวนี้จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลที่จำเป็นที่เรามีสิทธิ์กำหนดแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้เราสามารถระบุตัวตนของท่านได้ตามเหมาะสม เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิกออนไลน์ดังกล่าวและเราได้รับแบบฟอร์มไว้แล้ว นั่นถือว่าท่านเป็นลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้ว(“ลูกค้า”) เราขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม มีเพียงลูกค้าของเราเท่านั้นที่สามารถใช้บริการและวางเดิมพันได้ตามเงินที่อยู่ในบัญชี
 • ในการเปิดบัญชีกับเรา ท่านต้องรับรองการกระทำดังต่อไปนี้
 • หากท่านต้องการวางเดิมพันกับบริษัท ท่านควรรับทราบกฎหมายในประเทศของท่าน ที่พักอาศัย หรือสถานที่ๆท่านวางเดิมพัน ซึ่งสั่งห้ามการเดิมพันออนไลน์และ/หรือการพนันออนไลน์(โดยรวมคือ”การพนัน”) หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ/หรือบริการของเรา ท่านรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่กลับคำว่าจะไม่มีการสงวนหรือตั้งข้อจำกัดต่อบริษัทที่จะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงหรือลงทะเบียนบัญชีในกรณีที่

การร้องเรียน

 • หากท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของเรา กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดการร้องเรียนของท่าน ซึ่งจะได้รับการนำไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยฝ่ายบริการลูกค้าจนกว่าจะได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อยุติ
 • หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของฝ่ายบริการลูกค้า ท่านต้องส่งคำร้องขอรับการพิจารณาในขั้นต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ ท่านจะต้องระบุเหตุผลที่ปฏิเสธคำตัดสินก่อนหน้านี้ให้ชัดเจน รวมถึงให้ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยคำตัดสินจากหัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า(ได้พิจารณาการร้องเรียนอีกครั้งตามสมควรในกรณีนั้นๆ) จะถือว่าเป็นคำตัดสินสุดท้าย
 • เมื่อเราต้องการติดต่อท่าน เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ข้อมูลการติดต่อของท่าน ทันทีที่ท่านได้รับอีเมลหรือการสนทนาโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์(รวมถือการฝากข้อความเสียง) จะถือว่าท่านได้รับการแจ้งแล้ว หรือจะถือว่าได้รับการแจ้งทางจดหมายภายใน 3 วัน ในการพิสูจน์บริการการแจ้งใดๆนั้น สามารถตรวจสอบได้จากจดหมายที่ได้รับการเขียนที่อยู่ ติดแสตมป์ และส่งไปรษณีย์ ในขณะที่ท่านสามารถตรวจสอบอีเมลที่ส่งไปยังอีเมลส่วนตัว(ถ้ามี)ในข้อมูลการติดต่อของท่าน ณ เวลาที่ส่ง

การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข

เราจะระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่าน หากท่านละเมิดข้อผูกมัดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข กฎและข้อบังคับ และนโยบายความเป็นส่วนตัวในกรณีที่ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆซึ่งเป็นกรณีร้ายแรงตามการพิจารณาของเรา เราขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องการชดใช้ภายใต้ข้อตกลงตามกฎหมาย ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการริบยอดคงเหลือใดๆจากท่าน เพื่อเป็นการรับประกันว่าท่านจะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดนี้ และ/หรือความรับผิดชอบใดๆต่อการละเมิดข้อตกลงดังที่กล่าวมา

POKERTOGELMANIA

เว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดในเอเชีย อุดมไปด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับการเดิมพันออนไลน์มากมายทั้ง กีฬา, คาสิโน, ดีลเลอร์สด, โป๊กเกอร์, แฟลชเกมส์ และเกมส์ระดับโลกอีกคับคั่ง: Pokertogelmania ได้รับอนุญาติและควบคุมดูแลภายใต้รัฐบาลฟิลิปปินส์ตามข้อตกลง อย่างถูกต้อง